Informació al contribuent

Calendari del contribuent 2019
 
Vençuts els terminis assenyalats s'iniciarà el període executiu.
 

CONCEPTE                                    PERÍODE PAGAMENT 

 

IMP.VEHICLES TRAC.ME              29/03/2019-29/05/2019

TAXES-PREUS PUBLICS              28/06/2019-30/08/2019

IBI URBANA                                    28/06/2019-30/08/2019

IBI RUSTICA                                   28/06/2019-30/08/2019

IBI CARACT ESPECIALS              28/06/2019-30/08/2019

IAE                                                   30/07/2019-30/09/2019

                       

CONCEPTE                                 PERÍODE CONSUM             PERÍODE PAGAMENT 

 

SUBMINIST. D'AIGUA                 01/01/2019-31/03/2019          26/04/2019-28/06/2019

SUBMINIST. D'AIGUA                 01/04/2019-30/06/2019          30/07/2019-30/09/2019

SUBMINIST. D'AIGUA                 01/07/2019-30/09/2019          30/10/2019-30/12/2019

SUBMINIST. D'AIGUA                 01/10/2019-31/12/2019          29/01/2020-30/03/2020

 

Lloc i horari de pagament

El pagament es pot fer a:

BASE Gestió d'ingressos Locals
Pl. Sant Jordi, 2 
43800 Valls

Telèfon: 977 600 488

Horaris de pagament
Tots els dies de 9:00h a 14:00h


 
Formes de pagament
 
  1. En efectiu mitjançant l'abonaré. Es denomina així a un document que es rep al domicili fiscal del contribuent. Cal acudir a una entitat col·laboradora per pagar l'import de l'abonaré. Es pot obtenir un duplicat a qualsevol oficina. La no recepció no eximeix l'obligació de pagament.
  2. Per Internet mitjançant la pàgina web de Base - Gestió d'Ingressos Locals.
  3. Per Banca Telefònica mitjançant el servei d'atenció als clients de les entitats que disposen d'aquest sistema.
  4. Per caixers automàtics que disposin de lector de codi de barres.
  5. Domiciliació. Els rebuts domiciliats es carreguen al compte dins la darrera quinzena del període voluntari de cobrament.