PAM

Pla d'acció municipal 2013-2016:

Anualitat 2014:

Pressupost :                            466.843,23
Percentatge concedit                   36,19 %
Import concedit                       168.971,83