Subvencions concedides any 2012

 suport_subv_v_col_neg

 

 
 
-          Subvenció del SAM-Medi Ambient, Salut Pública i Territori:
 
Promoció de la salut pública:
 
Parc de salut i itinerari saludable
 
Pressupost                  9.554,63 €
 
Percentatge concedit        66,50 %
 
Import concedit          6.353,82 €
 
 
 
-          Subvenció del SAM-Medi Ambient, Salut Pública i Territori: 
 
Protecció de la salut pública:
 
Periodomèstics
 
Pressupost                  4,793,03 €
 
Percentatge concedit        78,17 %
 
Import concedit          3.746,75 €
 
 
 
Control sanitari de l’aigua
 
Pressupost                  2.400,00 €
 
Percentatge concedit        78,17 %
 
Import concedit          1.876,10 €
 
 
 
-          Subvenció del SAM-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
 
 
 
Interessos de préstecs   :       
 
Interessos 2012-Catalunyacaixa
 
Pressupost                     967,30 €
 
Percentatge concedit        100,00 %
 
Import concedit               967,30 €
 
 
 
-          Subvenció del SAC-Cultura
 
 
 
Programes i activitats culturals         
 
Pressupost                     5.150,00 €
 
Percentatge concedit        18,20 %
 
Import concedit               937,20 €
 
 
 
Contractació d’activitats incloses al catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments:
 
 
 
- Cor the Issel’s Singers
 
Pressupost                           1.000,00 €
 
Percentatge concedit              80,00 %
 
Import concedit                      800’00 €
 
 
 
- Grup d’havaneres Sopa de Peix
 
Pressupost                             700,00 €
 
Percentatge concedit              80,00 %
 
Import concedit                      560,00 €
 
 
 
- Orquestra Estelada
 
Pressupost                           5.000,00 €
 
Percentatge concedit              60,00 %
 
Import concedit                    3.000’00 €
 
 
 
- Diables de Vila-rodona
 
Pressupost                           1.100,00 €