Subvencions concedides any 2013

 suport_subv_v_col_neg

 

 
-          Subvenció del SAM-Medi Ambient, Salut Pública i Territori: 
 
Despeses derivades del funcionament, conservació i manteniment dels consultoris mèdics locals:
 
Pressupost                  2.684,20 €
 
Percentatge concedit        90,00 %
 
Import concedit          2.415,78 €
 
 
 
Control sanitari de l’aigua
 
Pressupost                  2.400,00 €
 
Percentatge concedit        79,59 %
 
Import concedit          1.910,09 €
 
 
 
-          Subvenció del SAC-Cultura 
  
Programes i activitats culturals       
 
Pressupost                             3.750,00 €
 
Percentatge concedit               12,04  %
 
Import concedit                        451,53 €

 
 
Contractació d’activitats incloses al catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments: 
 
- Eclipse Latino
 
Pressupost                           2.750,00 €
 
Percentatge concedit              56,00 %
 
Import concedit                     1.540,00 €
 
 
 
- Cobla Reus
 
Pressupost                            1.000,00 €
 
Percentatge concedit              56,00 %
 
Import concedit                     560,00 €
 
 
 
- La Kinky Band
 
Pressupost                           4.500,00 €
 
Percentatge concedit              53,33 %
 
Import concedit                    2.400,00 €
 
 
 
- Saltabota
 
Pressupost                           1.200,00 €
 
Percentatge concedit              53,90 %
 
Import concedit                    646,80,00 €
 
- G7 Quartet Jazz
 
Pressupost                           680,00 €
 
Percentatge concedit              70,00 %
 
Import concedit                     476,00 €
 
 
 
- Circ de les Mussaranyes
 
Pressupost                             910,00 €
 
Percentatge concedit              70,00 %
 
Import concedit                     637,00 €
 
 
 
- Duo Guateque
 
Pressupost                           1.600,00 €
 
Percentatge concedit              70,00 %
 
Import concedit                    1.120,00 €
 
 
 
- Grup de teatre Els Noctàmbuls
 
Pressupost                           1.700,00 €
 
Percentatge concedit              70,00 %
 
Import concedit                    1.190,00 €
 
-          Subvenció del SAM-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
 
 
 
Interessos de préstecs   :       
 
Interessos 2013-Catalunyacaixa
 
Pressupost :                            381,27               
 
Percentatge concedit          100,00 %
 
Import concedit                      381,27     
 
 
 
-          Subvenció del SAM-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
 
 
 
Interessos de préstecs   :       
 
Interessos 2013-Catalunyacaixa
 
Pressupost :                            345,58               
 
Percentatge concedit          100,00 %
 
Import concedit                      345,58     
 
 
 
-          Subvenció del SAM-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
 
 
 
Suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal.  Curs 2012-2013:
 
Pressupost :                            7.000,00                       
 
Percentatge concedit            100,00 %
 
Import concedit                      7.000,00              
 
 
 
-          Subvenció de Presidència de caràcter singular extraordinair o urgent
 
 
 
Arranjament de teulada i plantes superiors de l’ala nord-est del Castell:   
 
Pressupost :                            22.004,09                     
 
Percentatge concedit                90,89 %
 
Import concedit                      20.000,00