Subvencions concedides any 2014

 suport_subv_v_col_neg

 

* Subvenció del pla especial d'inversió sostenible (PEIS) 2014
 
-Actuacions integrals al territori i cooperació
 
Obra: Pavimentació de voreres dels carrers d'accés a Rodonyà.
 
Pressupost elegible: 20.960,47 €
% concedit:       55,29%
Import concedit: 11.589,59 €
 
 
 
-         Subvenció del SAC- Cultura.

 

Programa i activitats culturals.

 

Pressupost                  575,00 €

 

Percentatge concedit    52,17 %

 

Import concedit           300,00 €

 

 

 

-          Subvenció del SAM-Medi Ambient, Salut Pública i Territori:
 
Control sanitari de l'aigua.
Pressupost                 1.733,28 €
 
Percentatge concedit    95,00 %
 
Import concedit           1.646,62 €
 

 

-          Subvenció del SAM-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació


 

Interessos de préstecs: Interessos 2014 - CatalunyaCaixa

 

Pressupost:                        234,97 €                       

 

Percentatge concedit            100,00 %

 

Import concedit                   234,97 €
 
 
Interessos de préstecs: Interessos 2014 - CatalunyaCaixa
 
Pressupost:                         264,83 €                       
 
Percentatge concedit            100,00 %
 
Import concedit                    264,83 € 
 
 
Suport als centres del primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal. Curs 2013-2014:
 
Pressupost elegible:           7.000,00€                       
 
Percentatge concedit            100,00 %
 
Import concedit                    7.000,00 €              

 

 
Pla especial d'inversions sostenibles, 2014.

 

Pressupost elegible:           20.960,07€                       

 

Percentatge concedit            55,29 %

 

Import concedit                    11.589,59 €