Acord per conservar la Bassa Nova de Rodonyà

06/03/2023

Acord per conservar la Bassa Nova de Rodonyà

 

L’Ajuntament de Rodonyà i l’Associació Mediambiental la Sínia han signat un conveni per a la custòdia de la Bassa Nova de Rodonyà, amb el compromís de col·laborar per a la conservació i informació ciutadana dels elements i valors naturals d’aquest entorn natural. La durada inicial d’aquest acord s’estableix en 4 anys prorrogables.

 

La Bassa Nova està situada a 300 metres escassos del nucli de la població de Rodonyà. La finca on hi ha la Bassa Nova es propietat de la família Jané Mateu, que la va cedir en ús a l’Ajuntament de Rodonyà, durant quaranta anys prorrogables, per destinar-ho a espai públic o àrea de lleure d’interès natural.

 

Durant molts anys, aquesta zona, es va fer servir com abeurador pel bestiar dels diferents pastors de la comarca, que desviaven el ramat fins aquest punt, ja que conferia un lloc d’abastament i repòs. També, la gent del poble s’hi atansaven quan l’acumulació d’aigua era abundant, per realitzar les tasques de bugaderia, i inclús de refresc. Aquest indret era un punt de trobada habitual de la gent de les rodalies i significava un punt atractiu singular a destacar. Aquesta zona està envoltada per conreus d’oliveres i vinya, marges, cossiols i barraques de pedra seca, que li confereixen un gran atractiu.  Des d’aquesta zona podem observar el Puig de Rodonyà i gran part del paisatge muntanyós i agrícola de l’Alt Camp.

 

La Bassa Nova va patir una degradació com a conseqüència de l’abocament incontrolat d’enderrocs de terra i pedres, passant de ser una zona d’abeuradors naturals i safareig, a una zona degradada paisatgísticament, Durant l’any 2009, a través d’una subvenció de la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Rodonyà va recuperar i restaurar l’espai.

 

Les zones humides temporànies com la Bassa Nova, defineixen petites extensions de terreny que únicament resten inundades en certs períodes de l’any (generalment relacionats amb episodis d’alta pluviometria). Tot i el seu caràcter efímer, actuen com a verdaders oasis per diversos grups florístics i faunístics aportant refugi, aliment o hàbitats òptims per a la seva reproducció i/o desenvolupament. Així doncs, durant el període d’inundació, la bassa temporània de la Bassa Nova acull diversos amfibis i  esdevé un magnífic abeurador per a un bon nombre d’ocells i mamífers. Alhora, tot i que més desconeguda, hi destaca la presència de diferents invertebrats aquàtics com les libèl·lules, les efímeres o els escarabats aquàtics.

 

En el marc de les actuacions plantejades, es durà a terme la gestió de la vegetació com ara el canyís, es farà una lleugera excavació i reperfilat de la bassa i es faran algunes activitats d’educació ambiental i voluntariat, vinculant i amb la participació dels alumnes de l’Escola Les Comes de Rodonyà.