Activació del nivell 3 del Pla Alfa per risc d'incendis

12/08/2021

Activació del nivell 3 del Pla Alfa per risc d'incendis

 

 

La Generalitat de Catalunya ha decretat el nivell 3 del Pla Alfa de prevenció d'incendis forestals al municipi de Rodonyà. Per aquest motiu, a tot el terme municipal, s'adopten les següents mesures preventives:

 

1. La suspensió, amb retorn a punt d'origen, de totes les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d'aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents.

 

2. La restricció de les activitats vinculades als casals de vacances, colònies i estades esportives i equivalents, a l'entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta.

 

3. La suspensió de l'activitat agrícola que comporti ús de maquinària en la franja horària entre les 10 i les 20 hores, excepte pel que respecta a la recollida de fruita que resta exclosa d'aquesta restricció.

 

4. La suspensió de les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals, excepte aquelles que autoritzi expressament el Servei Català de Trànsit.

 

5. La limitació de la circulació del transport dins del bosc dels productes forestals en horari entre les 10 hores i 20 hores.

 

6. La limitació de la circulació motoritzada en el medi natural d'aquests municipis. Aquesta limitació no serà d'aplicació als residents ni activitats que per la seva naturalesa resultin inajornables.

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.