Admesos/exclosos borsa auxiliar administratiu/va

09/07/2020

Admesos/exclosos borsa auxiliar administratiu/va

 

 

A través del següent enllaç es pot consultar el Decret de l'alcaldia aprovant la llista provisional d'admesos i exclosos, nomenant el tribunal i fixant la data de les proves per la constitució d'una borsa de treball per a la contractació en règim laboral temporal d'un/a auxiliar administratiu/va.

 

 

DECRET D'ALCALDIA

Rectificació error material data de la prova

Rectificació error material 2