Ajuda econòmica a Ucraïna

05/03/2022

Ajuda econòmica a Ucraïna

 

Ciutadans que volen enviar ajuda econòmica a Ucraïna:
 
Davant la voluntat de la ciutadania d'oferir suport a la població afectada pel conflicte,la Generalitat de Catalunya, ofereix un llistat d'entitats que ja treballen sobre el terreny on es poden fer aportacions econòmiques:
 
Podeu consultar-ne la llista completa, que s'actualitzarà periòdicament, al web següent:
 
Alerta amb els números de compte que circulen per les xarxes socials. Abans de fer cap ingrés assegureu-vos que es tracta d'una font fiable.