ANUNCI DE CONSULTA PÚBLICA

23/02/2021

ANUNCI DE CONSULTA PÚBLICA

 

 

 

Amb l'objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang reglamentari, i en compliment del que es disposa en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es sotmet a consulta pública, la necessitat d'aprovar una ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de la piscina municipal.

 

El  marc  en  què  es  planteja  la  nova  norma  és  el següent:

 

Antecedents:

 

L'Ajuntament de Rodonyà ha adjudicat les obres de construcció de la piscina municipal que es preveu que entrarà en servei l'estiu d'aquest any 2021.

 

Problemes que es volen solucionar amb la norma:

 

Amb l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de la piscina municipal es vol que el manteniment del servei vagi a càrrec, en major part, dels seus usuaris, siguin o no residents al municipi.

 

Necessitats i oportunitats de la seva aprovació:

 

La taxa que ha de fixar les tarifes de l'ús de la piscina municipal s'ha d'aprovar abans de l'obertura del servei.

 

Objectius de la norma:

 

La norma pretén establir uns preus assequibles per al conjunt dels usuaris, establint la gratuïtat per a nens i nenes de fins a 5 anys, fixant tarifes més reduïdes per als residents i incorporant bonificacions per a les famílies monoparentals o nombroses, per a les persones de 65 anys o més i les persones amb discapacitat física o psíquica.

 

 

Data inici consulta: 24.02.2021

 

Data finalització consulta: 17.03.2021

 

Adreça de correu electrònic per les aportacions dels ciutadans: aj.rodonya@altanet.org

 

 

L'alcalde

Enric Ferré Ginovart