Atenció. Onada de Calor

27/06/2019

Atenció. Onada de Calor

 

 

A partir d'avui a les 12:00 del migdia, fins dissabte a les 18:00 hores, el risc pel que fa a l'onada de calor a la comarca de l'Alt Camp és alt.

 

 Us donem a conèixer mapes de risc i consells d'autoprotecció:

  

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/riscos_naturals/onada_de_calor/ 

  

http://www.gencat.cat/big/img/282/BIG_282473120062619_02.jpg (mapa previsió risc onada de calor)

  

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/365842/crida-maxima-prudencia-col-laboracio-poblacio-diferents-mesures-restrictives-activitat-al-medi-natural-onada-calor-risc-incendi (Nota de premsa onada de calor i prealerta INFOCAT)

  

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/cop-de-calor/ (canal salut: cops de calor)