Bonificacions a l'IBI Urbà i a l'Impost de Vehicles

03/02/2021

Bonificacions a l'IBI Urbà i a l'Impost de Vehicles

BONIFICACIONS A L'IBI URBÀ I A L'IMPOST DE VEHICLES


Per aquest 2021 l'Ajuntament de Rodonyà ha aprovat noves bonificacions a l'IBI i a l'Impost sobre Vehicles de tracció mecànica en el seu compromís d'afavorir la reducció de les emissions de CO2 a l'atmosfera.

En el cas de l'IBI Urbà, s'ha fixat un descompte del 50% de la quota per als immobles que hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar durant 5 anys.

Documentació necessària: sol·licitud de concessió de la bonificació i documentació que acrediti que es compleixen els requisits per obtenir-la.

En el cas de l'Impost sobre Vehicles de tracció mecànica les bonificacions són:

- Del 25 % de la quota per als vehicles "Zero Emissions"

- Del 15 % de la quota per als vehicles "ECO"

Documentació necessària: sol·licitud de concessió de la bonificació, permís de circulació, targeta d'inspecció tècnica i/o resta de medis de prova que acrediten el dret al gaudiment de la bonificació.

Per obtenir les bonificacions ho podeu sol·licitar a BASE fins el 30 de juny en el cas de l'Impost de Vehicles i fins el 30 de setembre en el cas de l'IBI Urbana. Hi podeu contactar a través de la pàgina web www.base.cat, al telèfon 977 60 04 88 o a les oficines situades a la plaça Sant Jordi 2 de Valls.


Podeu consultar tots els detalls de les ordenances a la pàgina web municipal: http://www.rodonya.altanet.org/ajuntament/ordenances-fiscals