FIRA't 2018- MERCAT DE PROXIMITAT DE RODONYÀ

26/03/2018

FIRA't 2018- MERCAT DE PROXIMITAT DE RODONYÀ

 

1. Data, lloc i horari

FIRA't 2018 - Mercat de proximitat de Rodonyà, tindrà lloc el dissabte 26 de maig del 2018 al pati i voltants del Castell de Rodonyà.

L'horari de la fira serà de 10.00 a 20.00 hores. Les parades hauran de romandre obertes durant tot l'horari de la fira.

 

INSCRIPCIONS TANCADES

 

2. Organització

L'organització de FIRA't 2018 - Mercat de proximitat de Rodonyà es a càrrec de l'Ajuntament de Rodonyà.

 

3. Sol·licituds

Les sol·licituds de participació a FIRA't 2018 - Mercat de proximitat de Rodonyà, es faran mitjançant la instància específica i es poden presentar fins el dia 4 de maig del 2018, inclòs. Si es presenta alguna sol·licitud fora de termini, podrà ser acceptada sota el criteri de l'organització.

            3.1. Presentació de sol·licituds

            La presentació de sol·licituds es pot fer:

            - Presencialment al registre d'entrada de l'Ajuntament de Rodonyà

            - Per correu electrònic a aj.rodonya@altanet.org amb el títol com assumpte ”Fira’t Rodonyà”

            - Per qualsevol de les diferents formes previstes a l’article 38.4 de la llei 30/1992.

            3.2. Documentació necessària

            - La mateixa instància específica

            3.3. Acceptació a participar a la fira

            L'organització comunicarà a cada sol·licitant l'acceptació a participar a la fira en funció de la capacitat i l’ordre d’inscripció.

 

4. Autoritzats a participar

- Artesans que elaborin o venguin el productes realitzats de manera artesanal.

- Paradistes de productes alimentaris elaborats o comercialitzats per ells mateixos.

 

5. Horaris de muntatge i desmuntatge

Es podrà accedir amb vehicles al Pati del castell de 7.00 a 9.30 hores del mati. A partir de les 9.00 hores, tots els vehicles hauran de ser fora del carrers d'accés a la zona de la fira. L'organització indicarà als paradistes la ubicació on hauran de romandre els vehicles dels paradistes.

 

6. Subministrament elèctric

Només en cas de que el paradista ho sol·liciti a través de l’instancia, es proporcionarà llum només per il·luminar la parada o petites neveres que hauran d'encabir-se dins de l'espai de la mateixa parada. S'hauran d'utilitzar bombetes de baix consum i la potencia màxima serà de 100W.

En aquest cas, l’organització es responsabilitza de fer arribar endoll proper a les parades, en cas de necessitar un allargador, aquest se l’haurà de portar el propi paradista.

 

7. Condicions generals

- L'organització valorarà individualment cada sol·licitud donant preferència als participants locals i amb la resta de sol·licituds, es repartiran les places proporcionalment en els diferents sectors de la fira i sempre per ordre de sol·licitud. En cas de ser aprovada s’adjudicarà l’emplaçament de la parada en funció de les necessitats de la fira. Els paradistes hauran d'acceptar la distribució que l'organització faci de les parades, la qual es comunicarà el mateix dia durant les hores de muntatge de les parades.

- S'ha de complir l'horari establert per la fira.

- Els paradistes han de tenir el lloc de venda, així com el seu entorn, en perfectes condicions de neteja en tot moment durant la fira i deixar-ho net un cop desmuntada la parada.

- La retolació de la parada ha de ser en català, així com qualsevol publicitat visible.

- Queda prohibida la reproducció de música de forma individual.

- Cada paradista es fa responsable de tenir tots els permisos necessaris per a la seva activitat i és responsable del compliment de la normativa aplicable al desenvolupament de la seva activitat i als productes que ven, així com de la normativa higiènico-sanitària o de la degustació de productes d'alimentació.

- L'Ajuntament no es fa responsable de les pèrdues, danys o furts de materials o productes durant el transcurs de la fira.

- Cada paradista es fa responsable dels danys a tercers derivats de la decoració, infraestructura o dels materials que incorpori la seva parada o dels productes que vengui o exposi.

- L’organització es reserva el dret d’admissió i la modificació d’aquestes bases per causes justificades.

- L’organització es reserva el dret a tancar la parada si el personal de l'Ajuntament detecta que no es compleixen les condicions exigides.

- L’organització es reserva el dret a anul·lar la celebració de la fira per causes meteorològiques o de força major.

 

8. Acceptació

La tramesa de la sol·licitud de participació (o instància) per part de l'artesà o paradista, implica l'acceptació de tota la normativa exposada.

 

9. Servei de Restauració FIRA't 2018

Com l’any anterior, es dona l'opció d'aprofitar el servei de restauració que s'oferirà només per als paradistes, artesans  i d'intercanvi amb els seus acompanyants. Per a poder fer-ne ús, caldrà reflectir-ho a la sol·licitud de participació, enumerant a més, el nombre de persones, amb un màxim de 3 persones per sol·licitud. El cost del dinar serà de 10€ per persona on només s'oferirà un sol plat i així donar l'opció de fer el tast dels productes que s'exhibeixin, com a complement del dinar ofert per la organització.