Llista admesos i exclosos borsa auxiliar administratiu

11/04/2024

Llista admesos i exclosos borsa auxiliar administratiu

 

 

Ja es pot consultar la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos per prendre part en el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d'una Borsa de treball de personal laboral temporal de categoria auxiliar administratiu, grup C2, mitjançant concurs-oposició, per poder cobrir, de forma excepcional, eventuals necessitats de personal d'aquest grup professional, que trobareu publicada a l'e-Tauler o descarregar-vos el llistat en PDF.

 

Es disposa de 10 dies hàbils (fins el 24/04/2024) per formular reclamacions i fer esmenes.