Pla de Sequera 2022

10/08/2022

Pla de Sequera 2022

 

Segons informa la Generalitat, com la major part de municipis de Catalunya, Rodonyà està en fase d'alerta del Pla especial de la sequera, que comporta les següents restriccions:

• Reducció de la dotació de reg agrícola en un 25% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.

• Reducció dels consums d’aigua dels usuaris industrials no lligats al procés productiu.

• Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (5% en usos assimilables a urbans i 25% en reg).

• Reducció de les dotacions per a reg de parcs i jardins; prohibició d’ompliment de fonts ornamentals, llacs artificials etc. i de manegues d’aigua per neteja de carrers, façanes, vehicles, etc.

• S’estableixen limitacions al ompliment parcial de piscines d’aigua dolça.

• S’estableix un dotació màxima de 250 litres per habitant i dia.

Podeu consultar les mesures i els dubtes a: https://sequera.gencat.cat/ca/la-sequera/preguntes-frequeents/