Revetlles amb precaució

21/06/2019

Revetlles amb precaució

 

 

Amb l'estiu arriben a Catalunya les celebracions de festes populars i tradicionals com les revetlles, amb l'increment de l'ús de material pirotècnic i l'encesa de fogueres.

Els consells de protecció civil volen ajudar a minimitzar els riscos que comporta l'ús d'aquest material, riscos davant dels quals són vulnerables tant les persones com el medi natural.

Consells per als petards

Assegureu-vos de comprar els productes pirotècnics homologats en un establiment autoritzat.

No us guardeu petards a les butxaques.

Cal llegir les instruccions de cada article.

En encendre els petards

No subjecteu els petards amb les mans.

No poseu els petards a prop de la cara ni del cos.

Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic: metxes i similars.

Enceneu sempre la metxa per l’extrem, perquè us doni temps d’enretirar-vos.

Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu-lo.

No llanceu mai petards contra ningú.

On encendre els petards amb seguretat

No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones.

Als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba estesa i els tendals, i tancar portes i finestres.

No encengueu cap petard dins les cases.

No llanceu ni manipuleu petards des de balconades ni finestres.

Vigileu que no hi hagi a la vora líquids inflamables. S’encenen fàcilment i els vapors poden explotar.

No manipuleu els petards

No talleu el tros final de les traques, poden explotar amb violència.

No fiqueu mai petards dins de totxanes ni ampolles, perquè en explotar fan metralla  que pot fer molt de mal.

 

Consells per a les fogueres

Consells per als veïns

Procureu que tots els edificis veïns tinguin les finestres i els balcons tancats, no fos cas que les guspires o algun coet perdut entressin en algun habitatge i provoquessin un incendi.

Plegueu els tendals que hi pugui haver a les terrasses.

Respecteu la distància de 15 metres respecte dels cotxes aparcats.

No heu de permetre mai que ningú salti damunt les brases.

Necessiteu un permís: heu de comunicar a l'ajuntament la situació de les fogueres.

Les fogueres han de permetre el pas dels vehicles d’emergència.

El lloc a escollir

No feu fogueres enlloc sense tenir l'autorització corresponent.

No feu la foguera a menys de 15 metres de la façana de cap edificació.

Està prohibit fer foc a tots els terrenys forestals de Catalunya, tant si estan poblats d'espècies arbòries com si no, i a la franja de 500 metres que els envolta.

Sobretot, vigileu el pas de les línies elèctriques, telefòniques, etc.

Si penseu fer la foguera en un solar, abans deixeu-lo net de bardisses o de materials inflamables.

Si la voleu fer al carrer, procureu que hi hagi obert un pas per als vehicles d'urgència.

Per no fer malbé el paviment, poseu terra o sorra (un mínim de 10 cm de gruix). Si el paviment és d'asfalt, aquesta precaució és imprescindible, de la mateixa manera que és obligatori el permís de l'ajuntament.

No feu la foguera prop d'un envà pluvial, ja que la dilatació provocada per la calor podria enderrocar-lo.

Els materials

Heu d'anar amb compte amb el que cremareu. Han de ser coses que deixin brasa, sobretot de fusta.

No cremeu papers ni teixits, perquè el vent els pot enlairar. No utilitzeu mai bidons, llaunes o esprais, ja que poden explotar, ni pneumàtics ni plàstics, pels seus efectes contaminants.

En general, feu la foguera petita i, si sobren materials, aneu-los-hi afegint a poc a poc.

Encara que sigui més lent i menys espectacular, heu d'encendre la foguera per diferents focus, de paper, de palla, etc. No feu servir mai gasolina ni qualsevol líquid inflamable.

Si fa vent, és millor que deixeu la festa per un altre any, no la convertíssim en una tragèdia.

Apagueu la foguera

Tingueu en tot moment algun mitjà per apagar la foguera (galledes d'aigua, mànegues, extintors, etc.).

Vigileu la foguera fins que quedi del tot extingida i, sobretot, ruixeu el caliu perquè no hi pugui haver accidents.

 

Més informació a: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/mes_consells_dautoproteccio/revetlles/