Rodonyà redacta el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima

20/06/2018

Rodonyà redacta el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima

L’objectiu és reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 40% el 2.030, com recull el Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia al que es va adherir al novembre

 

 

L’Ajuntament de Rodonyà ha començat a treballar en l’elaboració d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), una eina perquè el municipi pugui arribar al 2030 amb un 40% menys de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) que els registrats el 2005. També li servirà per estar més ben preparat davant els efectes del canvi climàtic. El PAESC és un dels elements fonamentals per aconseguir els objectius que marca el Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia, una iniciativa de la Comissió Europea que impulsa la lluita contra el canvi climàtic a nivell local i al que l’Ajuntament de Rodonyà es va adherir el 10 de novembre de 2017.

 

Els procés d’elaboració del PAESC, que es realitzarà en diferents fases, s’ha iniciat aquest mes de juny, amb una primera reunió entre representants de l’Ajuntament i de la Diputació de Tarragona, així com de l’equip que donarà assistència tècnica al municipi. La primera fase consistirà en l’elaboració d’un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de GEH associades als principals sectors d'activitat, a més d’avaluacions energètiques a diversos equipaments municipals, així com una anàlisi de la vulnerabilitat de Rodonyà als efectes del canvi climàtic.

 

Segons l’alcalde, Enric Ferré, l’objectiu inicial és “analitzar la situació actual del municipi i definir l’estratègia d’actuació” per reduir les emissions de GEH i millorar la resiliència del municipi, entesa com la capacitat d’adaptar-se als efectes del canvi climàtic. Amb els resultats que s’obtinguin “es definiran accions tant per al conjunt del poble com del propi Ajuntament” per actuar en camps com el foment de la mobilitat sostenible i l’ús del transport públic, l'estalvi energètic en l'enllumenat públic o l'aplicació de mesures de millora energètica als edificis municipals, entre d’altres. En la definició de les accions hi tindran un paper important els actors locals, a través d’un procés de participació i comunicació tant dels veïns com de l’Ajuntament.

 

El Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia és un mecanisme per implicar a totes les administracions locals europees en l'adopció de mesures en matèria d'estalvi energètic i energies renovables. Els Ajuntaments signants, com el de Rodonyà, assumeixen el compromís de reduir les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle augmentant la seva eficiència energètica i incrementant l’ús d’energia procedent de fonts renovables. Així mateix, també adopten el compromís de millorar la seva capacitat de reacció i adaptació enfront als efectes del canvi climàtic.

 

La Diputació de Tarragona considera aquesta iniciativa un eix estratègic per al territori i, com a entitat coordinadora del Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia a la demarcació de Tarragona, promou l’adhesió del municipis al Pacte i els proporciona assistència tècnica perquè puguin complir amb els compromisos adquirits, entre els que s’hi compta la redacció del PAESC.