Rodonyà suspèn les llicències per línies d'alta tensió i parcs solars en sòl no urbanitzable

20/08/2021

Rodonyà suspèn les llicències per línies d'alta tensió i parcs solars en sòl no urbanitzable

 

 

El Ple de l'Ajuntament de Rodonyà ha aprovat aquest divendres, 20 d'agost, per unanimitat, la suspensió, per un any, de les llicències per línies de mitja, alta i molt alta tensió i parcs de plaques solars en sòl no urbanitzable. L'acord coincideix amb l'anunci d'instal·lació d'una nova línia de molt alta tensió que afectarà l'Alt Camp i que suposarà un fort impacte paisatgístic. Al terme municipal de Rodonyà, el projecte inicial preveu la col·locació de 12 torres elèctriques de gran envergadura.

 

En concret, la suspensió aprovada afecta a la tramitació de plans especials urbanístics, de projectes d'actuació específica, l'atorgament de llicències d'edificació, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos i d'altres autoritzacions municipals connexes per a la implantació o ampliació d'instal·lacions de producció d'energia a partir de fonts renovables de més de dues hectàrees d'extensió i de totes les línies d'evacuació que passin pel terme municipal.

 

Aquesta suspensió de llicències es motiva en la necessitat de tramitar una modificació puntual del POUM per tal de regular i protegir els recursos agraris, optar per una utilització més racional del territori i una correcta inserció ambiental i paisatgística de les instal·lacions de producció d'energia a partir de fonts renovables i de les línies d'evacuació i transport de mitja, alta i molt alta tensió en sòl no urbanitzable, al municipi de Rodonyà.