Subvenció excepcional de reposició de la bomba d'aigua

01/03/2018

Subvenció excepcional de reposició de la bomba d'aigua

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Rodonyà la següent subvenció:

Subvencions excepcionals

Anualitat 2017

Concepte: Reposició de la bomba d’aigua

Pressupost elegible: 5.565,00

Percentatge concedit: 95 %

Import concedit: 5.286,75