Selecció de personal Agent Cívic per la piscina 2022

14/06/2022

Selecció de personal Agent Cívic per la piscina 2022

 

Per Decret d’Alcaldia de data 14 de juny de 2022 s’ha resolt obrir un termini fins al 20 de juny a les 11h, per a que presentin la seva sol·licitud de participació les persones interessades en ser contractades per l’Ajuntament de Rodonyà com a com a personal laboral temporal a jornada complerta, com a agent cívic informador/a i de control d'accés a la piscina municipal (amb les funcions que recull el Decret de l’Alcaldia de data 14 de juny de 2022).

 

•Jornada: completa.

•Durada del contracte:   temporada   d’estiu   2022   (des   del   dia   24   de   juny   de   2022   i   fins aproximadament el dia 11 de setembre de 2022).

•Horari:  de  dilluns  a  diumenge amb un dia de descans a acordar amb l’Ajuntament.

 

Els  requisits  per  participar,  criteris  de  valoració  dels  mèrits  de  les  persones  aspirants  i  la manera  d’acreditar-los,  model  de  sol·licitud  i  formes  de  presentació,    i  altres normes  procedimentals  a  seguir,  es  troben  recollits  en  el  propi  text  de  l’esmentat  Decret, que s’annexa a aquest anunci.

 

Anunci complet i annex sol·licitud