Grups municipals

Títol Calendari Resum Etiquetes
Ple municipal 24/08/2015 El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidènciade l’alcalde/ssa, està integrat per... Grups municipals, ajuntament