Ordenances fiscals

Títol Calendari Resum Etiquetes
Ordenances fiscals 24/08/2015   Ordenança reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores,... Ordenances fiscals, ajuntament