Organs govern

Títol Calendari Resum Etiquetes
Junta de Govern Local 24/08/2015  La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde/ssa,... Organs govern, ajuntament