Noticies

12/08/2020
ANUNCI DEL RESULTAT DE LA BAREMACIÓ Reunits a les 10:00 hores, el Tribunal qualificador per a les proves selectives dels aspirants per a la constitució d'una borsa de treball de personal laboral temporal de categoria auxiliar administratiu/va, grup C2, de l'Ajuntament de Rodonyà, concurs-oposició...
10/08/2020
ACTA DEL TRIBUNAL CONSTITUIT PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES DE SELECCIÓ P ER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE CATEGORIA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, GRUP C2, DE L'AJUNTAMENT DE RODONYÀ –CONCURS-OPOSICIÓ. Rodonyà, 10 d’agost de 2020 Reunits en connexió a...
04/08/2020
Al següent enllaç trobareu l'anunci amb el resultat de la baremació segons l'acta del tribunal del procés de selecció per a la constitució d'una borsa de personal laboral temporal auxiliar administratiu/va per a l'Ajuntament de Rodonyà: ANUNCI
24/07/2020
Al següent enllaç hi trobareu el llistat definitiu d'admesos i exclosos del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu/va de l'Ajuntament de Rodonyà: DECRET Correcció d'errades
22/07/2020
Al següent enllaç trobareu l'anunci amb el resultat de la baremació segons l'acta del tribunal del procés de selecció per a la constitució d'una borsa de personal laboral temporal auxiliar dinamitzador/a social per a l'Ajuntament de Rodonyà: ANUNCI
20/07/2020
Al següent enllaç compartim el llistat definitiu de persones admeses i excloses al procés selectiu per a la borsa d'auxiliar tècnic dinamitzador/a social per a l'Ajuntament de Rodonyà: Decret admesos i exclosos definitiu
09/07/2020
A través del següent enllaç es pot consultar el Decret de l'alcaldia aprovant la llista provisional d'admesos i exclosos, nomenant el tribunal i fixant la data de les proves per la constitució d'una borsa de treball per a la contractació en règim laboral temporal d'un/a auxiliar administratiu/va...
06/07/2020
A través del següent enllaç es pot consultar el Decret de l'alcaldia aprovant la llista provisional d'admesos i exclosos, nomenant el tribunal i fixant la data de la primera prova per la constitució d'una borsa de treball per a la contractació en règim laboral temporal d'un/a auxiliar tècnic/a...
16/06/2020
Per Resolució de l'Alcaldia de data 05.06.2020 de 2020 es va resoldre convocar el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una borsa de treball de personal laboral temporal de categoria auxiliar administratiu, grup C2, per concurs oposició, d’acord amb les bases que tot seguit es...
11/06/2020
Aquest any, a causa de les mesures de contenció de la pandèmia de la Covid-19, l'Ajuntament de Rodonyà no organitzarà la foguera de Sant Joan a la plaça ni el sopar de la revetlla, donades les dificultats d'evitar concentracions de persones en aquest esdeveniment tant especial. Malgrat la situació...

Pàgines