Subvencions concedides any 2015

 

 suport_subv_v_col_neg

 
  • Subvenció del SAM-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

Suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal.  Curs 2014-2015:

Pressupost:                                                          3.850,00 €

% concedit:                                                            100,00 %

Import concedit:                                                 3.850,00 %

 

  • Subvenció del SAM-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

Interessos de prèstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals

Anualitat 2015:

Concepte:                                                            Banc Sabadell

Pressupost:                                                          1.731,58 €

% concedit:                                                           100,00 %

Import concedit:                                                 1.731,58 €

Concepte:                                                            CatalunyaCaixa

Pressupost:                                                            175,27 €

% concedit:                                                           100,00 %

Import concedit:                                                    175,27 €

Concepte:                                                            CatalunyaCaixa

Pressupost:                                                            124,61 €

% concedit:                                                           100,00 %

Import concedit:                                                    124,61 €

 

 

  • Subvenció del SAM-Medi Ambient, Salut Pública i Territori:

Material pel consultori mèdic local

Pressupost elegible:                                            5.566,00 €

Pressupost mínim a executar:                             5.190,30 €

% concedit:                                                             90,00 %

Import concedit:                                                 4.671,27 €

 

Control sanitari de l’aigua

Pressupost elegible:                                            2.400,00 €

Pressupost mínim a executar:                             1.688,40 €

% concedit:                                                             90,00 %

Import concedit:                                                 1.519,56 €

 

 

 
  • Subvenció del pla especial d'inversió 2015 (PEIM 2015)
 
-Actuacions integrals al territori i cooperació
 
Concepte: Enllumenat dels carrers d'accés a Rodonyà
 
Pressupost elegible: 6.068,85 €
% concedit:       90,00%
Import concedit: 5.461,96 €
 
 
Concepte: Bomba d'aigua
 
Pressupost elegible: 6.210,00 €
% concedit:       98,68%
Import concedit: 6.128,04 €