SUBVENCIONS CONCEDIDES L'ANY 2020 PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA


 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A L'AJUNTAMENT DE RODONYÀ PER A L'ANY 2020:

 

Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà

 

Concepte: Aigua

Pressupost Elegible: 2.400,00 euros

Pressupost mínim a executar: 2.175,84 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 2.067,05 euros

 

 

Subvencions per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals

Concepte: CM 2020

Pressupost Elegible acceptat: 473,12 euros

Pressupost mínim a executar: 375,99 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 357,19 euros

 

Subvencions destinades als municipis, amb matèria de Protecció de la Salut Publica amb motiu de la COVID-19

 

Concepte: COVID Salut Pública

Pressupost Elegible: 7.649,01 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 7.649,01 euros

 

Activitats culturals, esportives i educatives i per l'impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019

 

Concepte: Activitats culturals

Pressupost Elegible: 7.000,00 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 7.000,00 euros

 

Subvencions per a la realització d'accions de foment de la reactivació ocupacional i econòmica

 

Pressupost Elegible: 1.000,00 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 1.000,00 euros

 

Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants publiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals per al curs 2018-2019.

 

Concepte: Escola rural "Les Comes"

Pressupost Elegible: 37.937,16 euros

% concedit: 16,15%

Import concedit: 6.125,00 euros

 

Anualitat 2020 del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023

 

Concepte: Adquisició vehicle per neteja de la via pública

Pressupost Elegible: 70.000,00 euros

% concedit: 90,00%

Import concedit: 63.000,00 euros

 

Concepte: Despeses corrents

Pressupost Elegible: 34.750,00 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 34.750,00 euros

 

Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals

 

Concepte: Substitució de la coberta metàl·lica del castell

Pressupost Elegible: 22.492,52 euros

Pressupost mínim a executar: 22.492,52 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 21.367,89 euros