Subvencions concedides any 2023

 

Subvencions concedides l'any 2023 per la Diputació de Tarragona

 

Subvencions concedides l'any 2023 per la Diputació de Tarragona

 

Pla d'Acció Municipal (PAM) 2023

 

Concepte: Despeses corrents

Pressupost Elegible: 34.750,00 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 34.750,00 euros

 

Subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals

Concepte: Línia 2 socorrisme piscines

Pressupost Elegible: 11.027,94 euros

% concedit: 76,56%

Import concedit: 8.443,00 euros

 

Projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. 2023

 

Concepte: Activitats diverses

Pressupost Elegible: 7.806,71 euros

% concedit: 93,85%

Import concedit: 7.326,95 euros

 

Subvencions d'interessos de préstecs, exercici 2023

 

Concepte: BBVA

Pressupost Elegible: 2.285,11 euros

Despesa mínima a justificar: 2.285,11 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 2.285,11 euros

 

Concepte: BBVA

Pressupost Elegible: 2.567,51 euros

Despesa mínima a justificar: 2.567,51 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 2.567,51 euros

 

Subvenció nominativa per a l'actuació "Climatització del local social"

 

Concepte: Climatització del local social

Pressupost Elegible: 17.385,28 euros

% concedit: 80,00 %

Import concedit: 13.908,22 euros

 

Subvenció nominativa per a l'actuació "Millora del tancament de la pista de futbol"

 

Concepte: Millora del tancament de la pista de futbol

Pressupost Elegible: 3.150,84 euros

% concedit: 80,00 %

Import concedit: 2.500 euros

 

Subvenció per la Transició energètica i acció climàtica, convocatòria 2023

 

Concepte: PAESC

Pressupost Elegible: 53.586,68 euros

% concedit: 86,75%

Import concedit: 46.485,00 euros

 

Subvenció per a la prevenció local d’incendis forestals i foment de la recollida selectiva de residus, convocatòria 2023

Concepte: Gestió de residus

Pressupost Elegible: 2.178,00 euros

% concedit: 92,06%

Import concedit: 2.005,16 euros

 

Subvenció per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics per a l'exercici 2023

 

Concepte: Plagues urbanes i gestió animals domèstics

Pressupost Elegible: 2.781,79 euros

% concedit: 83,97%

Import concedit: 2.335,88 euros

 

 

Subvenció pel control sanitari de l’aigua de consum humà

 

 

Concepte: Aigua 2023

Pressupost Elegible: 9.923,66 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 9.427,48 euros