Subvencions concedides any 2023

 

Subvencions concedides l'any 2023 per la Diputació de Tarragona

 

Pla d'Acció Municipal (PAM) 2023

 

Concepte: Despeses corrents

Pressupost Elegible: 34.750,00 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 34.750,00 euros

 

Projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. 2023

 

Concepte: Activitats diverses

Pressupost Elegible: 7.806,71 euros

% concedit: 93,85%

Import concedit: 7.326,95 euros

 

Subvenció nominativa per a l'actuació "Climatització del local social"

 

Concepte: Climatització del local social

Pressupost Elegible: 17.385,28 euros

% concedit: 80,00 %

Import concedit: 13.908,22 euros

 

Subvenció nominativa per a l'actuació "Millora del tancament de la pista de futbol"

 

Concepte: Millora del tancament de la pista de futbol

Pressupost Elegible: 3.150,84 euros

% concedit: 80,00 %

Import concedit: 2.500 euros