Subvencions concedides any 2022

SUBVENCIONS CONCEDIDES L'ANY 2022 PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

 

 

Pla d'Acció Municipal (PAM) 2022

Concepte: Despeses corrents

Pressupost Elegible: 34.750,00 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 34.750,00 euros

 

Concepte: Renovació enllumenat públic Nucli c/S. Sebastià

Pressupost Elegible: 99.696,76 euros

% concedit: 58,93%

Import concedit: 58.756,00 euros

 

 

Subvencions d'interessos de préstecs, exercici 2022

 

Concepte: Banc Sabadell

Pressupost Elegible: 1.213,94 euros

Despesa mínima a justificar: 1.213,94 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 1.213,94 euros

 

Subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022. Tipus B

Concepte: Reparació de la bomba del pou

Pressupost de l’actuació: 12.109,16 euros

Pressupost Elegible: 10.007,56 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 9.507,18 euros

 

Projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. 2022

 

Concepte: Activitats diverses

Pressupost Elegible: 19.836,77 euros

Despesa mínima a justificar: 14.701,03 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 13.965,95 euros

Aplicació pressupostària: 2022-2010-334-46200-01

 

Transició energètica i Acció climàtica. Convocatòria 2022

Concepte: Línia 4 - Residus

Pressupost Elegible: 1.309,22 euros

Despesa mínima a justificar: 1.309,22 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 1.243,76 euros

 

Concepte: Línia 2 - PAESC

Pressupost Elegible: 33.268,95 euros

Despesa mínima a justificar: 32.706,70 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 31.071,37 euros

 

Concepte: Línia 1 - Incendis

Pressupost Elegible: 799,05 euros

Despesa mínima a justificar: 799,05 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 759,10 euros

 

Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022

Concepte: Línia 1 - 1.2 Piscines

Pressupost Elegible: 9.908,92 euros

Despesa mínima a justificar: 8.099,55 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 7.694,57 euros

 

Concepte: Línia 2 - Salut

Pressupost Elegible: 19.453,17 euros

Despesa mínima a justificar: 14.263,58 euros

% concedit: 94,82%

Import concedit: 13.524,35 euros

 

Concepte: Línia 1 - 1.3 Agent cívic

Pressupost Elegible: 4.837,35 euros

Despesa mínima a justificar: 3.954,05 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 3.756,35 euros

 

Per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat del municipis, anualitat 2022

Concepte: C I)Actuacions del Pla de millores de l'ENS

Pressupost Elegible: 8.553,99 euros

% concedit: 42,47%

Import concedit: 3.632,54 euros

 

Per al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, any 2022

 

Concepte: Contractació d'un/a operari/a de serveis bàsics

Pressupost Elegible: 9.197,93 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 9.197,93 euros