Subvencions concedides any 2021

SUBVENCIONS CONCEDIDES L'ANY 2021 PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A L'AJUNTAMENT DE RODONYÀ PER A L'ANY 2021:

 

Subvencions d'Interessos préstecs, convocatòria 2021

 

Concepte: Banc Sabadell

Pressupost Elegible: 1.320,00 euros

Pressupost Mínim a Executar: 1.320,00 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 1.320,00 euros

 

Subvencions a activitats culturals i/o d'interès ciutadà de caràcter singular

 

Concepte: Ball Parlat del Degollament de Sant Joan

Pressupost Elegible: 3.182,30 euros

Pressupost Mínim a Executar: 3.182,30 euros

% concedit: 75,00%

Import concedit: 2.386,72 euros

 

Subvencions Salut Pública 2021

 

Concepte: Línia 2- Protecció salut pública

Pressupost Elegible: 19.289,38 euros

Pressupost Mínim a Executar: 13.967,44 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 13.269,07 euros

 

Concepte: Línia 1- 1.2 Piscines

Pressupost Elegible: 9.249,24 euros

Pressupost Mínim a Executar: 8.037,59 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 7.635,71 euros

 

PAM 2020-2023, anualitat 2021

 

Concepte: Despeses corrents

Pressupost Elegible: 34.750,00 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 34.750,00 euros

 

Reconstrucció de la teulada del Molí de l'Oli

Pressupost Elegible: 21.271,80 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 20.207,43 euros

 

Subvencions per la transició energètica i acció climàtica, per l'exercici 2021

 

Concepte: Línia 2 - PAESC

Pressupost Elegible: 86.025,68 euros

Pressupost mínim a executar: 20.393,68 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 19.374,00 euros

 

Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants publiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020

 

Concepte: Escola rural "Les Comes"

Pressupost Elegible: 2.100,00 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 2.100,00 euros

 

Control de la qualitat de l'aigua de consum humà. Convocatòria 2020

 

Beneficiari: Ajuntament de Rodonyà

Municipi: Rodonyà

Concepte subvenció: Aigua

Data Acord concessió: 03-11-2020

Aplicació Pressupostària: 2021-1200-311-46213-02

Pressupost Elegible: 2.400,00 euros

Pressupost Mínim a Executar: 2.175,84 euros

Import concedit: 2.067,05 euros

% subvenció sobre pressupost elegible: 95,00%

Despesa justificada: 2.107,20 euros

Import a pagar amb reducció: 2.001,84 euros